Mã QR Code có thể được sử dụng để mã hóa các nội dung đường link trang web.